ZNALEZIENIE ROZWIĄZANIA

Paradoks motywacji materialnej polega na tym, że w ogólności, im bardziej wzrasta jej aspekt ilościowy, tym bardziej maleje jej znaczenie w sto­sunku do innych rodzajów motywacji. Przyczyną tego nie jest obniżanie się krańcowej użyteczności pieniędzy, jakkolwiek — wraz z progresywnym Dodatkiem dochodowym — może to zmniejszyć możność nabycia za nie ludzkiej pracy. Zjawisko to wynika raczej stąd, że wraz ze wzrostem docho­dów zmniejsza się — w większości przypadków zależność od konkretnego zatrudnienia. W ten spo­sób zmniejsza się także czynnik przymusu, a to z kolei toruje drogę do identyfikacji i adaptacji. Jeśli chodzi o znaczenie tych motywów, to uzupeł­niają one kompensatę materialną i mogą brać nad nią górę w systemie motywacyjnym.Staje się jasne, że znaleźliśmy tu rozwiązanie, a w każdym razie klucz do rozwiązania sprzecznoś­ci.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.