ZASADA ZGODNOŚCI CELÓW

Cele społeczeństwa, organizacji i jednostki muszą być zharmonizowane. Zgodność musi również panować między motywami, które kierują organizacjami i jednostkami w dążeniu do tych celów.Jak zwykle kiedy chodzi o sprawy społeczne, mamy tu do czynienia ze splotem wzajemnych za­leżności. Wynika stąd, że jeśli znamy cele społeczeń­stwa, to będziemy orientować się w celach organi­zacji, które mu służą, i w celach jednostek, które składają się na te organizacje. Słusznej również będzie twierdzenie odwrotne: jeśli znamy moty­wacje kierujące jednostkami, to będziemy rów­nież znali motywacje kierujące organizacjami, i od­wrotnie.Niestety, sformułowanie jakiejś reguły nie ozna­cza ani przekonania o jej prawdzie, ani jej udo­wodnienia. Potrzebne jest więc jeszcze rozwinięcie tej zasady.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.