UZNANIE WZROSTU

Uznanie wzrostu gospo­darczego za program społeczny zbiega się ściśle z dojściem do władzy dojrzałej korporacji i tech­nostruktury. A technostruktura ma wszelkie powo­dy, by wzrostowi gospodarczemu przyznawać war­tość celu społecznego. Nie dyskutuje ona walo­rów tego celu. Jak zwykle, przyjmuje ona po prostu ogólne założenia. Jakiż inny cel mógłby posiadać tak wielkie znaczenie społeczne?Ze wzrostem gospodarczym jako celem techno­struktury łączy się technologiczna wirtuozeria. Służy ona również potrzebom członków techno­struktury. Postępowa technologia oznacza zwię­kszenie ilości posad i awansów technologów. Zdol­ność do ekspansji również zależy w dużej mierze od zdolności do innowacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.