URZĘDNIK KORPORACJI

Podobnie rzecz ma się z urzędnikiem korporacji, który godzi się z dużą częścią działalności swego przedsiębior­stwa, chociaż uważa ją za zrutynizowaną i konser­watywną, tylko dlatego że ma nadzieję uzyskać jego poparcie dla kilku własnych nowych pomy­słów. Dążenie do celów organizacji ze względu na moż­liwość czy nadzieję, że cele te przystosuje się do upodobań własnych, stanowi istotną motywację działania. Ale w przeciwieństwie do takich moty­wacji, jak przymus, kompensata materialna czy nawet identyfikacja w teorii organizacji odgrywa ona mniejszą rolę. Ponieważ trzeba znaleźć dla niej określenie, proponuję przeto nazwać ją adap­tacją. Jak się okaże, adaptacja ma wiele wspólne­go z dążeniem do władzy istniejącym w świecie or­ganizacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.