STATUT KORPORACJI

Liturgia korporacji silnie akcentuje władzę rady nadzorczej, a tym samym ostatecznie władzę akcjo­nariuszy, których — jak się przyjmuje — rada ta reprezentuje. Obrzędy, które świadczą o słuszności tego twierdzenia, spełnia się nader uroczyście; nikt nie pozwala sobie na otwarte stwierdzenie ich bez­przedmiotowości. Radzie składa się obszerne spra­wozdania pełne cyfr i zostawia jej się czas na ich przestudiowanie. Do sprawozdań tych załącza się odpowiednie zalecenia. Biorąc jednak pod uwagę ich zakres i fakt, że nad przygotowaniem ich pra­cowały duże grupy ludzi, nie ma mowy o ich odrzu­ceniu. Niemniej rada nadzorcza pozostaje przekona­na, że to ona podjęła odpowiednie decyzje. Statut korporacji pozwala także radzie nadzor­czej wpływać na transakcje finansowe — zmiany w strukturze kapitału, określanie wysokości dywi­dendy, zezwolenie na otworzenie kredytu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.