SPRAWOWANIE WŁADZY

Sprawowanie władzy i wy­korzystywanie jej w istotnych sprawach, wymaga­jących kolegialnych decyzji, byłoby równie szkodli­we jak sprawowanie jej i wykorzystywanie w ja­kichkolwiek innych sprawach. Toteż akcjonariu­szom trzeba odebrać wpływ na działalność korpo­racji. Dokonuje się to po części w drodze zwykłego wykruszania się potęgi akcjonariuszy przez śmierć, podział majątku, tendencje różnicujące trustów’ i fundacji, rozdrobnienie wkładów wskutek roz­strzygnięcia sporów dotyczących własności oraz płacenia alimentów, jak również wydatki na cele artystyczne, filantropijne i towarzyskie; to wszyst­ko przyczynia się do przechodzenia zasobu akcji każdej korporacji w ręce coraz większej ilości lu­dzi. Proces ten rozwija się szybko, toteż rozdrobnie­nie akcji bynajmniej nie musi być całkowite, aby odebrać akcjonariuszom wszelką efektywną wła­dzę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.