SKUTEK WIELU PRZEMIAN

To również jest skutkiem wielu skomplikowanych przemian, które staramy się tu wyjaśnić. Przesłan­ką do rewolucji, w myśl teorii Marksa, była teza o    pogłębiającym się względnym zubożeniu klasy robotniczej. Zamiast spodziewanego zubożenia wzrasta jednak ogólny dostatek. Marksiści nie przeczą już temu ani nie twierdzą, że dobrobyt ro­botników jest czymś złudnym lub przemijającym. Rewolucję miał przyśpieszyć kryzys kapitaliz­mu — apokaliptyczna depresja, która jego osłabio­ną strukturę miała doprowadzić do ruiny. Ale sy­stem przemysłowy posiada jako swą integralną część mechanizm kształtowania ogólnego popytu, który pozwalając planować popyt umożliwia za­pobieganie lub przynajmniej ograniczanie depresji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.