ROZMIAR KORPORACJI

Rozmiar takiej korporacji jak General Motors nie służy stworzeniu monopolu czy uzyskaniu oszczędności przy produkcji na dużą skalę — lecz zada­niom planowania. A dla tego planowania — kontro­li nad podażą, kontroli nad popytem, zaopatrzenia w kapitał, minimalizacji ryzyka — nie ma wyraź­nie określonej górnej granicy pożądanego rozmia­ru. Można przyjąć, że im jest on większy, tym le­piej. Forma korporacyjna przystosowuje się do tej potrzeby i wyraźnie pozwala na bardzo duży wzrost przedsiębiorstw.Korporacja przystosowuje się również wspaniale do potrzeb technostruktury. Technostruktura, jak widzieliśmy, jest instrumentem służącym podej­mowaniu kolegialnych decyzji — gromadzeniu i sprawdzaniu informacji dostarczanych przez licz­ne jednostki, aby móc podjąć decyzję wymagającą wiedzy szerszej niż ta, którą dysponują poszczegól­ni informatorzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.