PROSTA MIARA SUKCESU

Przedsiębiorca posługiwał się prostą — finansową — miarą suk­cesu. Ludzi sądził po tym, co potrafią zarobić. Ale zastosowanie takiej miary w społeczności akade­mickiej oznaczałoby, że cała ta zbiorowość — bio­rąc pod uwagę skromne pensje — jest nic niewar­ta lub że kosztuje niezwykle drogo. Tak więc pod­czas gdy pedagodzy niekiedy przyznawali się do swej niższości, a częściej po prostu udawali, że to robią, to wielu z nich również jawnie hołdowało celom, które uważali za wartościowsze pod wzglę­dem intelektualnym lub bardziej wyrafinowane pod względem estetycznym niż właściwe przedsię­biorcy zaabsorbowanie sprawami finansowymi. Postawa taka spotykała się z niechętnym przyję­ciem. W rezultacie podejrzenia i niechęć, prowa­dzące raz po raz do drobnych konfliktów między społecznością businessmanów a społecznością aka­demicką, stanowiły do niedawna trwałą cechę amerykańskiego życia akademickiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.