POZIOM ZAROBKÓW

Jeśli tylko minimalny poziom zarobków zapewnia bezpieczeństwo technostruktury, pozostaje wówczas sprawa wyboru celów. Wymogiem najważniejszym jest potrzeba trwania. Jednakże nie ma żadnej wątpliwości co do metody, jaką ten cel najczęściej jest realizowany: jest to osiągnięcie możliwie naj­wyższej stopy wzrostu korporacji, mierzonej wiel­kością zbytu.Cel ten sprzyja także własnym interesom techno­struktury. Rozwój produkcji oznacza rozwój samej technostruktury. Rozwój taki z kolei jest równozna­czny z większą ilością posad związanych z większą odpowiedzialnością, a zatem równoznaczny z wię­kszymi możliwościami awansu i z wyższym wyna­grodzeniem. „Jeśli ktoś podejmuje decyzje, które prowadzą do sukcesu i ekspansji, to nie tylko stwa­rza nowe wakansy, lecz także poleca siebie i swoich kolegów jako kandydatów szczególnie odpowied­nich do obsadzania wakujących stanowisk.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.