MOTYWACJA MATERIALNA

Motywacji materialnej nie można połączyć z identyfikacją i adaptacją, jeśli wiąże się z ni­mi spory czynnik przymusu, można natomiast to zrobić, jeśli czynnik ten występuje w nieznacznym stopniu. Oznacza to, że system motywacyjny istnie­jący w biednym kraju różnić się będzie od systemu motywacyjnego w kraju bogatym, podobnie jak różnić się będą systemy motywacyjne ludzi ubo­gich i ludzi zamożnych. A różnica stopnia, rozsze­rzając się, staje się ostatecznie różnicą gatunko­wą. W kraju biednym i wśród ludzi źle opłacanych stosunki w dziedzinie pracy będą na ogół surowe zaognione. Przymus związany z małą kompensa­tą materialną odstręcza robotnika od pracodawcy. W tej sytuacji pracodawca nie czyni starań, by zdobyć sobie lojalność pracownika — zachęcić go do identyfikacji z firmą — ponieważ wie, że jest to niemożliwe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.