KATEGORYCZNA ODPOWIEDŹ

Na pytania te nie można odpowiedzieć kategorycz­nie. Niewątpliwie znaczenie, jakie człowiek przy­wiązuje do wzrostu ekonomicznego, częściowo ma swe źródło w prastarym i pozornie zawsze niedosta­tecznym zaopatrzeniu w dobra materialne. W now­szych zaś czasach wzrost gospodarczy stał się głów­nym środkiem mającym zapobiec bezrobociu.Wzrost gospodarczy łagodzi również wielo proble­mów dotacji w gospodarce — o wiele łatwiej przy­chodzi znaleźć środki na oświatę czy opiekę spo­łeczną, czerpiąc je ze wzrostu produkcji, niż uzy­skiwać je kosztem obniżenia istniejącego poziomu życia. Ale jak zwykle, musimy pamiętać o wzajem­nym oddziaływaniu sił.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.