DOSTĘP DO KAPITAŁU

Pominąwszy posiadany przez nią dostęp do kapitału, do jej głównych kwa­lifikacji należała wyobraźnia, zdolność podejmo­wania decyzji i odwaga ryzykowania pieniędzmi, nierzadko także własnymi. Żadna z tych kwalifi­kacji nie ma szczególnego znaczenia jako cecha zorganizowanych specjalistów ani nie przydaje się w konkurencji z nimi.W rzeczywistości władza przeszła w ręce tych, których każdy „nowinkarz” może słusznie nazwać nowym czynnikiem produkcji. Jest to stowarzysze­nie ludzi posiadających zróżnicowaną wiedzę tech­niczną, doświadczenie lub inny talent, którego po­trzebują nowoczesna przemysłowa technologia i planowanie. Grupa ta sięga od kierowników no­woczesnych przedsiębiorstw przemysłowych aż po specjalistów wykraczających tylko w niewielkim stopniu poza kategorię „siły roboczej” i obejmuje dużą ilość ludzi o nader zróżnicowanych zdolno­ściach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.