CELE UNIWERSYTETU

W jakimś stopniu może on rów­nież wpłynąć na cele uniwersytetu — jego wydział może zacząć oceniać swe osiągnięcia biorąc pod uwagę nie tyle istniejący na nim poziom naucza­nia i badań, co ilość kontraktów rządowych i pry­watnych, wielkość swych biur i zwiększenie perso­nelu i zarobków. Celem jest tu wzrost ekonomicz­ny. Jednocześnie ten nowy związek z technostruk- turą zasadniczo nie wpłynął na wiele innych dys­cyplin naukowych, jak np. filologie klasyczne, na­uki humanistyczne i częściowo nauki społeczne. Przedstawiciele tych dyscyplin zachowują i (bio­rąc pod uwagę powodzenie i uboczne dochody ich kolegów z wydziałów matematyczno-przyrodni­czych) coraz gwałtowniej podkreślają swe przy­wiązanie do dawniejszych celów akademii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.