CELE SYSTEMU PRZEMYSŁOWEGO

Poszczególny członek technostruktury identyfi­kuje się z celami dojrzałej korporacji, kiedy kor­poracja identyfikuje się z celami, które mają lub wy daje mu się, że mają — charakter społeczny. Członkowie technostruktury starają się przystoso­wać cele korporacji do własnych celów z takim skutkiem, że korporacja dopasowuje postawy spo­łeczne do własnych potrzeb. To, co ma być zdro­wym celem społecznym, jest odbiciem celów kor­poracji i członków technostruktury. Teraz pozosta­je nadać tym relacjom konkretną formę. Powin­niśmy sprecyzować cele społeczne, z którymi iden­tyfikują się korporacja i członkowie technostruktu­ry, oraz bliżej określić te cele, którym zgodnie ze swymi potrzebami przypisują one społeczny charakter.Są ;o — przypomnijmy raz jeszcze — problemy dość nowe. Nie powstają one, gdy w grę wchodzi potoczny pogląd na życie gospodarcze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu o mediach i reklamie w Internecie. Bardzo gorąco zachęcam Cię do śledzenia na bieżąco moich postów, mam nadzieję, że dowiesz się z nich wiele interesujących dla Ciebie informacji. Zapraszam też do komentowania bloga!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.